Orel - Jednota Hlinsko v Čechách

Aktuality - chystané a proběhlé akce

[noty]
Jarní koncert dechové hudby v Orlovně se konal dne 16. dubna 2016 v podání známé pražské dechové kapely Strahovanka.[sbirka]
V sobotu 9. ledna 2016 se v Hlinsku a okolí uskutečnila TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Děkujeme všem, kteří podpořili tuto dobročinnou akci, ať už finančním příspěvkem v jakékoli výši, nebo se zapojili jako koledníci či vedoucí skupinek. Výtěžek sbírky bude použit pro účely Oblastní Charity ČR Nové Hrady, která působí i na hlinecku. Přesné údaje o výtěžku sbírky přineseme co nejdříve, po sečtení příspěvků ze všech míst. Dílčí známé výsledky: Hlinsko 118.440,- Kč; Srní 5.224,- Kč; Chlum 5.600,- Kč.
Letošní ročník byl již 16. v pořadí. V královehradeckých regionech koledovali "Tři králové" nejvíce v době od 1. do 10. 1. 2016. V Hradci Králové jim na cestu požehnal biskup Jan Vokál ve středu 6. ledna v 8 hod. v katedrále Sv. Ducha. Bližší informace naleznete na novehrady.charita.cz nebo trikralovasbirka.cz.
Tříkráloví koledníci putují dům od domu, přinášejí lidem radostné poselství Vánoc a přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Koledníky Charity poznáte podle toho, že vybírají finanční příspěvky do úředně zapečetěné pokladničky opatřené charitním logem a obdarovávají dárce drobnou pozorností – cukříky a kalendáříky. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka.

--> --> -->
Případné další akce jsou v kalendáři ve spodní části stránky!

Pronájem hlinecké Orlovny

Nabízíme pronájem hlinecké Orlovny pro pořádání různých kulturních nebo sportovních akcí, přednášek, setkání apod. Součástí Orlovny je kompletní zázemí sestávající se z kuchyňky, sociálního zařízení, šatny pro účinkující, šatny a toalet pro hosty či diváky. Hlavní sál je také vybaven osvětlovací a jevištní technikou.

Podrobnosti je možné domluvit se starostou hlinecké jednoty Orla, panem Stanislavem Truncem, na tel. čísle 732 739 142, případně e-mailem zaslaným na adresu trunec.orel@tiscali.cz.

Naše činnost

Členové Orla se věnují především sportu, a to takovému, který podporuje kladné vlastnosti člověka - sportu, který je férový, ohlíží se na soupeře i spoluhráče.

Mezi další aktivity patří kultura, zejména koncerty dechové hudby, dále např. divadlo, zpěv, recitace, literární a výtvarná činnost.

Největší část členské základny Orla tvoří děti a mládež. Pro ně jsou pořádány nejen sportovní, ale i další akce, jako jsou tábory, setkání mládeže a soutěže v méně tradičních sportech, např. v přehazované nebo vybíjené.

Obsazení Orlovny - plánované akce